Sekretesspolicy

1. KONTAKTUPPGIFTER FÖR ANSVARIG FÖR PROSESSEN


Företagsnamn: Lotus Properties (hädanefter "företaget" eller "ansvarigt"). CIF: *********
Adress: Avda. de California C.C. IBC - Orihuela Costa 03189, Alicante
Telefon: +34 695 810 288
E-post för kommunikation angående dataskydd: info@lotusproperties.es

1.1. Tillämpliga bestämmelser


Vår integritetspolicy har utformats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen i EU 2016/679 av Europaparlamentet och rådet, den 27 april 2016, om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria spridningen av dessa uppgifter och genom vilken direktiv 95/46 / EG (allmän dataskyddsförordning) upphävs, och i vad som inte strider mot ovannämnda förordning, genom bestämmelserna i lagstiftningsramen spanska om skydd av personuppgifter.

Genom att förse oss med dina uppgifter förklarar du att du har läst och känner till denna integritetspolicy och ger ditt entydiga och uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de syften och villkor som anges här.

Företaget kan ändra denna integritetspolicy för att anpassa den till ny lagstiftning, rättspraxis eller tolkning av den spanska myndigheten för dataskydd. Dessa sekretessvillkor kan kompletteras med det juridiska meddelandet, cookiepolicyn och de allmänna villkoren som, där så är lämpligt, samlas in för vissa produkter eller tjänster, om sådan åtkomst innebär någon specialitet i skyddet av personuppgifter.

1.2. Dataskyddsdelegat


Företaget har inte en dataskyddsdelegat.

2. SYFTE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER


Behandlingen av dina personuppgifter svarar mot följande syften:

- Förse dig med information relaterad till de produkter och tjänster som erbjuds av vårt företag och som finns detaljerade på denna webbplats och som kan leda till din professionella härledning inom området Fastighetstjänster

- Genomföra kontrakt av våra tjänster genom att acceptera motsvarande budget / order och / eller underteckna ett kommersiellt kontrakt.

- Skicka nyheter och uppdateringar om vår enhet via e-post och / eller post, samt uppdateringar av vår katalog med produkter och tjänster.

-Hantera användarna av webbplatsen och, i förekommande fall, aktivering och administration av registrering som användare i webbplatsens reserverade område.

-Kanalisera förfrågningar om information, förslag och klagomål från intresserade personer för deras ledning och lösning.

- Håll dig informerad, antingen på elektronisk väg eller mobila enheter om all information som kan vara av intresse för dig;

-Hantera sändningen av nyhetsbrevet till användare som prenumererar på det.

2.1. Period för bevarande av dina uppgifter


Personuppgifter kommer endast att förvaras under den tidsperiod som är rimligt nödvändig, med hänsyn till behovet att svara på frågor som uppstår eller löser problem, göra förbättringar, aktivera deras tjänster och uppfylla kraven som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Detta innebär att du kan behålla personuppgifter under en rimlig tid även efter att den intresserade har slutat använda WEBBPLATSEN.

När det gäller prenumerationer kommer vi att behålla dina personuppgifter från det ögonblick du ger oss ditt samtycke tills du återkallar den eller begär en begränsning av behandlingen. I sådana fall kommer vi att spara dina uppgifter under de lagstadgade perioderna.

3. LEGITIMATION OCH INSAMLADE DATA


Legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter är det uttryckliga samtycke som beviljas genom en positiv och bekräftande handling (fyll i motsvarande formulär och markera rutan för godkännande av denna policy) när vi tillhandahåller dina personuppgifter.

3.1. Samtycke till att behandla dina uppgifter


Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter om användare och / eller klienter finns i bokstäverna a), b) och c) i artikel 6 nummer 1 i förordning (EU) 2016/679 av den 27 april.

-Användaren och / eller klienten har gett sitt uttryckliga samtycke för de beskrivna ändamålen som kräver behandling av användar- och / eller klientuppgifter, liksom inom ramen för ett avtals- eller förhandskontrakt för uppmärksamhet på deras begäran om information och / eller utförande av tillhandahållandet av tjänsten.

-Användaren och / eller klienten har gett uttryckligt samtycke genom en positiv och bekräftande handling (fyll i motsvarande formulär och kryssa i rutan för godkännande av denna policy) vid tidpunkten för att förse oss med deras personuppgifter.

3.2. Datakategorier


De insamlade uppgifterna hänför sig till kategorin för identifierande data, såsom: Namn och efternamn, telefon, postadress,

Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.

Låt oss veta vad du letar efter!